Jedriličarski klub GEMAX:

Klub se nalazi na 3. kilometru leve obale reke Save neposredno uz pogone GP "Gemax" na specijalno za klub opremljenom plovećem objektu - šlepu, jednom od najlepših i najuređenijih na ovim prostorima. Klub ima stotinak članova od kojih su 60 takmičari, poseduje 40 jedrilica u Beogradu i na moru, desetak pomoćnih čamaca za logistiku i nekoliko ekskluzivnih vezova za motonautičare.
Delatnost kluba je, pre svega, sportska ali i rekreativna. Organizator je većeg broja regata i prvenstava države u različitim klasama jedrenja. Članovi kluba i generalni pokrovitelj GP "Gemax" su ponosni na svojih skoro 60 godina postojanja za vreme kojih je osvojeno nebrojeno domaćih i nekoliko međunarodnih priznanja. Posebno su ponosni na svoju Školu jedrenja za najmlađe, mlade, kao i one ne tako mlade.
Škola je počela sa radom 24. aprila 2004. godine i organizovana je tako da se kroz nekoliko nivoa obuke stekne solidno znanje za upravljanje jedrilicama od klase »optimist

  • Sportovi vezani za ovaj unos: Jedrenje