Kendo - o sportu

Šta je Kendo?

Kendo je put mača, jedan od nekoliko oblika japanskog mačevanja.

Danas u svetu oko 9 miliona ljudi trenira kendo, od toga 7 miliona u Japanu gde je Kendo redovan predmet u školama. Kendoke (ljudi koji se bave kendom) nose zaštitnu opremu koja štiti glavu, grlo, stomak, abdomen i ruke i ti delovi su jedine dozvoljene bodovne zone, koristi se četvorodelni bambusov mač Shinai koji se drži sa dve ruke mada postoje kendoke koje drže u obe ruke po jedan Shinai.


Kendoke se kreću specifičnim klizećim korakom po glatkim podovima sala za trenirawe-Dojo-a. Kendo se uglavnom trenira u parovima sa partnerom ali u početku dok se ne savladaju osnovne tehnike i stavovi trenira se bez partnera i zaštitne opreme. Kasnije se prelazi na rad sa opremom koja omogućava borcima da se u potpunosti prepuste treningu i rade punom brzinom i snagom.

Osim vežbanja kenda u oklopima veoma važan deo veštine su kate tj. set vezanih formi koje dva partnera rade drvenim-Bokenima ili čeličnim mačevima. Kendo je veština mačevanja tj. veština rukovanja katanom-japanskim lakim pešadisjkim mačem, ne sadrži druge elemente kao što je borba bez oružja, samoodbrana, iako u kendo spada i borenje sa dva mača kao i sa naginatom oružjem u obliku koplja sa zakrivljenim vrhom.

Istorijat Kenda

Današnji oblik veštine Kenda nastao je iz Kenjutsu-a, ranijeg oblika veštine mačevanja kojim su se koristili drevni samuraji. Kenjutsu kao takav oblik mačevanja je star preko 1500 godina i pre njegovog nastanka mačevanje u Japanu nije bilo toliko razvijeno u smislu veštine. Velika prekretnica bio je period oko 789. godine jer je u to vreme Komutachi tj. vežba mačevanja biva uvedena u obrazovanje sinova velikaša u gradu Nari tadašnjoj prestonici Japana.

Kenjutsu je polako počeo da se razvija u veštinu sa velikim brojem sukoba velikaša, koji prožimaju celu istoriju Japana.Preživeli ratnici su svoja iskustva iz borbi počeli da formulišu u tehnike. Tako na osnovu različitih iskustava nastale su i različite tehnike i stilovi borbe, samim tim i veliki broj različitih škola mačevanja Rju ha Kenjutsua i Iaijutsua svaka sa svojimspecifičnim stilom. Iz veštine baratanja lukom i strelom - Kjujutsu-a preuzeta su pravila etikecije i meditacije koja su i danas prisutna u modernom Kendu. Današnji kendo je nastaopod uticajem promena u mačevanju koje su se odigrale u ranom Tokugava periodu 1600-1750. U ovom periodu Japan je ušao u period relativnog mira i stabilnosti i sa tim je postajalo sve teže naći prilike za primenu ratnih veština, pa su samuraji
između sebe vodili borbe kako bi unapredili svoju veštinu.Iako te borbe nisu bile do smrti povrede su bile jako česte, a drveni mač za vežbu bokken nije ništa manje ubojito oružije od pravog mača.
Tako dolazi do stvaranja zaštitne opreme.Na razvijanje kenjutsua a samim tim i današnjeg kenda veliki uticaj imala je religija drevnog japana hintoizam i Zen Budizam, odatle su preuzeti određeni principi koji se i danas vide u kendu.

 

/