RK PKB :

  • Telefon: 011/887 1731
  • Grad: Beograd
  • Adresa: Padinska skela 108/15
  • Web:
  • Email:

  • Sportovi vezani za ovaj unos: Rukomet